กล้องประมวลผลรวม (Total Station)


ROBOTIC Total Station มีระบบติดตามเป้าอัตโนมัติ

ขอใบเสนอราคา
 • SOKKIA NET05AX II / NET1AX II

  • ค่าความละเอียดของมุม 0.5 / 1 พิลิปดา • การวัดระยะไม่ใช้ Prism 100 / 400 เมตร • การวัดระยะโดยใช้ Prism 3,500 เมตร • ระบบปฏิบัติการ WINDOWS CE • หน่วยความจำ 500 MB. • แบตเตอรี่นานมากกว่า 4 ชั่วโมง • อัตราการหมุน 85 องศาต่อวินาที
  เหมาะกับงานความละเอียดสูง, ระบบ Monitoring, อุโมงค์ เหมือง งานอุตสาหกรรม
  <รายละเอียดเพิ่มเติม>
ขอใบเสนอราคา
 • SOKKIA IX1000 Series

  • ค่าความละเอียดของมุม 1/3/5 พิลิปดา (IX1000) • การวัดระยะไม่ใช้ Prism 800 /600 เมตร • การวัดระยะโดยใช้ Prism 6,000 / 4,000 เมตร • ระบบปฏิบัติการ WINDOWS CE โดย Software Magnet • หน่วยความจำ 1 GB. • แบตเตอรี่นานมากกว่า 4 ชั่วโมง • อัตราการหมุน 150 /85 องศาต่อวินาที เหมาะกับงานทุกประเภท <รายละเอียดเพิ่มเติม>
ขอใบเสนอราคา
 • SOKKIA IX500 Series

  • ค่าความละเอียดของมุม 2/3/5 พิลิปดา (IX500) • การวัดระยะไม่ใช้ Prism 800 /600 เมตร • การวัดระยะโดยใช้ Prism 6,000 / 4,000 เมตร • ระบบปฏิบัติการ WINDOWS CE โดย Software Magnet • หน่วยความจำ 1 GB. • แบตเตอรี่นานมากกว่า 4 ชั่วโมง • อัตราการหมุน 150 /85 องศาต่อวินาที เหมาะกับงานทุกประเภท <รายละเอียดเพิ่มเติม>
ขอใบเสนอราคา
 • SOKKIA DX Series

  • ค่าความละเอียดของมุม 1/2/3/5 พิลิปดา • การวัดระยะไม่ใช้ Prism 800 เมตร • การวัดระยะโดยใช้ Prism 5,000 เมตร • ระบบปฏิบัติการ WINDOWS CE โดย Software Magnet • หน่วยความจำ 500 MB. • แบตเตอรี่นานมากกว่า 4 ชั่วโมง • อัตราการหมุน 70 องศาต่อวินาที เหมาะกับงานทุกประเภท <รายละเอียดเพิ่มเติม>

Reflectorless ใช้ดวงปริซึมในการวัดหรือไม่ใช้ก็ได้

ขอใบเสนอราคา
 • SOKKIA FX Series

  • ค่าความละเอียดของมุม 1/2/3 พิลิปดา • การวัดระยะไม่ใช้ Prism 500 เมตร • การวัดระยะโดยใช้ Prism 4,000 เมตร • ระบบปฏิบัติการ WINDOWS CE โดย Software Magnet • หน่วยความจำ 500 MB. • แบตเตอรี่นานมากกว่า 20 ชั่วโมง เหมาะกับงานทุกประเภท <รายละเอียดเพิ่มเติม>
ขอใบเสนอราคา
 • SOKKIA CX Series

  • ค่าความละเอียดของมุม 1/2/3/5/7 พิลิปดา • การวัดระยะไม่ใช้ Prism 500 เมตร • การวัดระยะโดยใช้ Prism 4,000 เมตร • ระบบปฏิบัติการโปรแกรม SOKKIA Basic • หน่วยความจำ 10,000 จุด • แบตเตอรี่นานมากกว่า 36 ชั่วโมง เหมาะกับงานทุกประเภท <รายละเอียดเพิ่มเติม>
ขอใบเสนอราคา
 • SOKKIA CX60 Series

  • ค่าความละเอียดของมุม 2/5 พิลิปดา • การวัดระยะไม่ใช้ Prism 350 เมตร • การวัดระยะโดยใช้ Prism 4,000 เมตร • ระบบปฏิบัติการโปรแกรม SOKKIA Basic • หน่วยความจำ 10,000 จุด • แบตเตอรี่นานมากกว่า 15 ชั่วโมง เหมาะกับงานทุกประเภท <รายละเอียดเพิ่มเติม>
ขอใบเสนอราคา
 • Leica FlexLine

  • ค่าความละเอียดของมุม 1/2/3/5/7 พิลิปดา • การวัดระยะโดยใช้ Prism 3,500 เมตร • ระบบปฏิบัติการ Windows CE • หน่วยความจำ 60,000 จุด • แบตเตอรี่นานมากกว่า 30 ชั่วโมง เหมาะกับงานทุกประเภท <รายละเอียดเพิ่มเติม>

NON Reflectorless ต้องใช้เป้าปริซึมในการวัด

ขอใบเสนอราคา
 • SOKKIA 105C

  • ค่าความละเอียดของมุม 5 พิลิปดา • การวัดระยะโดยใช้ Prism 500 เมตร • ระบบปฏิบัติการโปรแกรม SOKKIA Basic • หน่วยความจำ 10,000 จุด • แบตเตอรี่นานมากกว่า 36 ชั่วโมง เหมาะกับงานทุกประเภท <รายละเอียดเพิ่มเติม>