เครื่องมือสำรวจอื่น ๆ (Other Survey Measument)


profile img

MSR50

เทปวัดระยะยี่ห้อ YAMAYO ยาว 50 เมตร ทำจาก Fiberglass เคลือบ PVC

profile img

Nihon Doki

เทปวัดระยะยี่ห้อ Nihon Doki ยาว 50 เมตร ตัวเทปทำจากสแตนเลส

profile img

OTR50

เทปวัดระยะยี่ห้อ YAMAYO ยาว 50 เมตร ทำจาก Fiberglass เคลือบ PVC รับแรงดึงได้ดี

profile img

NR50X

เทปวัดระยะยี่ห้อ YAMAYO ทำจาก เหล็ก เคลือบ ไนลอน

profile img

RWL50M

เทปวัดระยะยี่ห้อ YAMAYO ตัวเทปทำจาก Glassfiber

profile img

US-1000U

เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ วัดระยะ100 เมตร Accuracy 1.5mm

profile img

KE-8Neolaser

อุปกรณ์วางแนวด้วยเลเซอร์ ยี่ห้อ Neolaser รุ่น KE-8 (4V4H, ลำแสงสีแดง)

profile img

NL-A8832GNeolaser

อุปกรณ์วางแนวด้วยเลเซอร์ ยี่ห้อ Neolaser รุ่น NL-8832G (1V1H1DP, ลำแสงสีเขียว)

profile img

NL-A8833Neolaser

อุปกรณ์วางแนวด้วยเลเซอร์ ยี่ห้อ Neolaser รุ่น NL-8833 (2V2H1DP, ลำแสงสีเขียว)

profile img

NL-8345GNeolaser

อุปกรณ์วางแนวด้วยเลเซอร์ ยี่ห้อ Neolaser รุ่น NL-8345G (4V1H, ลำแสงสีเขียว)

profile img

NL-6DOTNeolaser

อุปกรณ์วางแนวด้วยเลเซอร์ ยี่ห้อ Neolaser รุ่น NL-6 (4V1H, ลำแสงสีแดง) เป็นรุ่นที่มีขายืดหยุ่น สามารถกันกระแทกได้พร้อมมีจุดระบุในลำแสงจำนวน 6 จุด

profile img

NL-9DOTNeolaser

อุปกรณ์วางแนวด้วยเลเซอร์ ยี่ห้อ Neolaser รุ่น NL-9 (4V1H, ลำแสงสีแดง) เป็นรุ่นที่มีขายืดหยุ่น สามารถกันกระแทกได้พร้อมมีจุดระบุในลำแสงจำนวน 9 จุด

profile img

LS-25Ushikata

กล้องเข็มทิศ

profile img

BC1SOKKIA

เป็นเข็มทิศชนิดมือ ตัวเครื่องมีเข็มชี้ค่ามุม

profile img

MS27SOKKIA

กล้องอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ตัวเลนส์กล้องสองตา มีกำลังขยาย 8 เท่าเลนส์ขยายภาพมีกำลังขยาย 1.8 เท่า มีขีดแบ่งอ่านความละเอียดได้ถึง 0.05 มิลลิเมตร

ระวังของลอกเลียนแบบ

วางใจเลือกใช้เทป Yamayo แท้จากตัวแทนอย่างเป็นทางการเท่านั้น

Mr. Koki from Yamayo Japan’s Annual visit เพื่อปรึกษาปัญหาเทปปลอมระบาด พร้อมยืนยันความมั่นใจในคุณภาพและการบริการจาก บริษัท Yamayo Japan ผ่าน บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
HOTLINE : 081-5148151 Line id : SDMthailand