ซอฟต์แวร์เพื่องานสำรวจ (Survey Software)


profile img

12D

เป็นโปรแกรมสำหรับงานสำรวจ งานโยธา และงานออกแบบ รองรับทุกการใช้งาน

profile img

MAGNET

โปรแกรมควบคุมการทำงานด้านเซอร์เวย์แบบครบวงจรทั้ง Total Station,GPS

profile img

MSP

MSP เป็นระบบของการ ตรวจเช็ค หรือ เฝ้าระวัง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ต่อการตรวจเช็ค และเฝ้าระวัง