บริการรับแจ้งส่งกล้องซ่อม

แบบฟอร์มรับแจ้งกล้องซ่อม


กรณีท่านทำการกรอกแบบฟอร์มแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับผ่านทางอีเมล์ เกิน 1 วันทำการ สามารถทำการสอบถามได้ที่

โทร. 02 582 3509
HOLINE : 081-5148151
LINE ID : SDMthailand
ตลอด 24 ชั่วโมง

เหตุผลหลักที่คุณควรซ่อมกับ ศูนย์ซ่อม SDM Service Center

 • เราเป็นศูนย์บริการซ่อมกล้องสำรวจยี่ห้อ SOKKIA โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากบริษัท SOKKIA ประเทศญี่ปุ่น
 • เป็นผู้นำเข้าอะไหล่จาก บริษัท SOKKIA โดยตรง จากประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงผู้เดียว
 • มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมจาก SOKKIA ทุกปีตามมาตรฐานระดับสากล พร้อม Certify บุคลากรการซ่อมกล้องจาก SOKKIA
 • มีห้อง LAB ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน ในการควบคุมฝุ่น กลิ่น และปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบกับการทำงานของกล้องจาก SOKKIA
 • มีกล้องใช้ระหว่างซ่อม
 • มีระบบการ Stock อะไหล่ที่ได้มาตรฐาน
 • มีระบบการควบคุมเวลาและคุณภาพในการให้บริการอย่างชัดเจน
 • การปฏิบัติงานของบริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001
 • มีบริการเยี่ยมชมห้อง LAB เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ใช้งาน
 • มี HOLINE : 081 514 8151 สายด่วนที่ลูกค้าสามารถสอบถามได้ตลอด 24 ชม.
 • มีบริการ Site Service ตรวจสอบสภาพกล้องเบื้องต้นที่หน้างาน
 • การซ่อมเครื่องมือทำตามขั้นตอนและมาตรฐานระดับสากล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้กล้องในระยะยาว
 • มีห้อง LAB ที่มีเครื่องมือนำเข้าโดยตรงจาก SOKKIA จึงแน่ใจได้ว่าเป็นเครื่องมือ ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า SOKKIA JAPAN
 • มีบริการ ทำสัญญากล้อง ทั้งโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ พร้อมทั้งการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานำกล้องเข้ารับบริการ