SDM SERVICE CENTER ศูนย์บริการซ่อมกล้องยี่ห้อ SOKKIA ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001

เราเป็นศูนย์ซ่อมกล้อง SOKKIA ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยจาก SOKKIA ประเทศญี่ปุ่น นำเข้าอะไหล่แท้โดยตรง มีห้อง LAB ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพจาก SOKKIA