เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ (3D Laser Scanner)

 • 3D Laser Scanner ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการข้อมูล Point Cloud ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

FARO FOCUS S350
 • ระยะในการสแกน Max. Range 350 M.
 • ระยะในการสแกน Min. Range 60 cm.
 • อัตราการสแกนสูงสุด 976,000 จุด/วินาที
 • Ranging Error ที่ 25 เมตร +/- 1 mm
 • ภาพถ่ายมีความละเอียด 165 Megapixel
 • IP Rating 54
 • น้ำหนักเบาเพียง 4.2 Kg.
 • Read more
FARO FOCUS S150
 • ระยะในการสแกน Max. Range 150 M.
 • ระยะในการสแกน Min. Range 60 cm.
 • อัตราการสแกนสูงสุด 976,000 จุด/วินาที
 • Ranging Error ที่ 25 เมตร +/- 1 mm
 • ภาพถ่ายมีความละเอียด 165 Megapixel
 • IP Rating 54
 • น้ำหนักเบาเพียง 4.2 Kg.
 • Read more
FARO FOCUS M70
 • ระยะในการสแกน Max. Range 70 M.
 • ระยะในการสแกน Min. Range 60 cm.
 • อัตราการสแกนสูงสุด 488,000 จุด/วินาที
 • Ranging Error ที่ 25 เมตร +/- 3 mm
 • ภาพถ่ายมีความละเอียด 165 Megapixel
 • IP Rating 54
 • น้ำหนักเบาเพียง 4.2 Kg.
 • Read more
FARO FOCUS X330
 • ระยะในการสแกน Max. Range 330 M.
 • ระยะในการสแกน Min. Range 60 cm.
 • อัตราการสแกนสูงสุด 976,000 จุด/วินาที
 • Ranging Error ที่ 25 เมตร +/- 2 mm
 • ภาพถ่ายมีความละเอียด 70 Megapixel
 • น้ำหนักเบาเพียง 5.2 Kg.
 • Read more
FARO FOCUS X130
 • ระยะในการสแกน Max. Range 130 M.
 • ระยะในการสแกน Min. Range 60 cm.
 • อัตราการสแกนสูงสุด 976,000 จุด/วินาที
 • Ranging Error ที่ 25 เมตร +/- 2 mm
 • ภาพถ่ายมีความละเอียด 70 Megapixel
 • น้ำหนักเบาเพียง 5.2 Kg.
 • Read more
FARO FREESTYLE 3DX
 • ระยะในการสแกน Max. Range 3 M.
 • ระยะในการสแกน Min. Range 50 cm.
 • อัตราการสแกนสูงสุด 88,000 จุด/วินาที
 • Accuracy < 1 mm.
 • น้ำหนักเบาเพียง 0.98 Kg.
 • IP Rating 52
 • Read more

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์