เกี่ยวกับบริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด (About Us)

about img

SOKKIA ในประเทศไทย

กว่า 47 ปีที่เครื่องมือสำรวจ SOKKIA นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 แต่เดิมนั้นยังใช้ชื่อสินค้าว่า SOKKIASHA หรือ ซอกกิชา และได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากว่าเป็นเครื่องมือสำรวจยี่ห้อแรกที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องมือสำรวจที่ผลิตจากทวีปยุโรป

หน่วยงานรัฐบาลของประเทศไทยในช่วงแรก ๆ ที่ได้ใช้ SOKKIASHA ได้ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินในด้านการตลาดสำหรับบริษัทงานด้านการก่อสร้างนั้น เมื่อได้มีบริษัทด้านงานก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ริเริ่มนำเครื่องมือสำรวจ SOKKIASHA เข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า SOKKISHA ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SOKKIA ในภายหลัง แต่ยังคงพัฒนามาตรฐานคุณภาพการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยการเติบโตของ SOKKIA ในประเทศไทย

1. บริษัท SOKKIA ญี่ปุ่นได้จัดส่งวิศวกรของบริษัทมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเพื่ออบรมและให้คำแนะนำในการให้บริการหลังการขายโดยเน้นให้เรื่องของการซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย เพื่อทำให้เครื่องมือกลับมาใช้งานได้เหมือนกับของใหม่ตามาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในขณะนั้น

2. ด้วยปัจจัยแรกที่กล่วมานั้น ส่งผลให้ SOKKIA ได้รับความนิยมในการนำไปใช้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากซึ่งทำให้เหนือกว่าบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ

3. ในขณะนั้น บริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่คนไทยหลายท่านเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน SOKKIA ณ ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยก็ทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น เมื่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เริ่มทดลองใช้เครื่องมือ SOKKIA มากขึ้นบริษัทก่อสร้างหลายบริษัทจึงขอทดลองใช้เครื่องมือสำรวจ SOKKIA ตามในทุก ๆ ปี กรมที่ดินผู้สั่งซื้อเครื่องมือ SOKKIA เพื่อใช้ในหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก

วิสัยทัศน์

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้และให้บริการด้านเครื่องมือสำรวจที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตในญี่ปุ่น (SOKKIA CO.,LTD.) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ SOKKIA แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เพราะ "การให้บริการคือปรัชญาในการดำเนินงานของเรา"

บริษัทฯ จึงมีทีมช่างผู้ชำนาญคอยบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจ และมุ่งมั่นนำเสนอเครื่องมือสำรวจที่มีคุณภาพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การใช้งานต่อองค์กรณ์นั้น ๆ .... ONE STOP SERVICE FOR SURVEYING

คุณสมบัติที่เป็นเลิศในงานสำรวจ

แม่นยำ ทนทาน คุ้มค่า

ด้วยคุณภาพของเครื่องมือสำรวจ SOKKIA มีมาตรฐานเทียบเท่ากับเครื่องมือสำรวจจากยุโรป และมีราคาที่ย่อมเยากว่ามาก และอีกความแตกต่างระหว่าง SOKKIA และเครื่องมือสำรวจยี่ห้ออื่น ๆ ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายในยุโรปยังมีการขยายงานที่ด้อยกว่า หรือแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเอง SOKKIA ก็ยังมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการบุคลากรที่มีความพร้อม การบริหาร และ ฝ่ายซ่อมบำรุง

ก้าวล้ำสู่ความเป็นเลิศ

บริษัทได้มีแผนดำเนินการที่จะสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ขององค์กร และเครื่องมือสำรวจ SOKKIA ไปยังสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ เอส ดี เอ็ม สอนน้อง กิจกรรม Road Show เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสและทดลองใช้เครื่องมือสำรวจยี่ห้อ SOKKIA ในรุ่นต่าง ๆ เป็นประโยชน์ที่ดีต่ออนาคตของการทำงานของเยาวชนไทย กิจกรรมนี้ยังเป็นการสร้างความรู้จักถึงบริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการบริษัทหารโดยคนไทย... ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีแผนการขยายตลาดไปยังหน่วยงานราชการและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริการที่ครอบคลุมมากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ง ยังมีแผนการส่งเสริมการตลาดในรูแบบของ Campaing ต่าง ๆ ให้กระจายไปยังหน่วยงานและองค์กรส่วนภูมิภาค

ลูกค้าของ SDM